DIA, projektiranje in inženiring d.o.o.
PROJEKTIRANJE IN NADZOR
INDUSTRIJSKIH IN STANOVANJSKIH
OBJEKTOV
Vojkova cesta 5, SI-5250 Solkan
Tel.: 081 610 563
Fax: 05/3028 855
info@dia-ing.si

Identifikacijska št. za DDV: SI54376971
Matična št.: 5615305

TRR: 05100-8010802785 pri ABANKA VIPA d.d.
TRR: 10100-0043328052 pri BANKA KOPER d.d.

Damijan ŠTOLFA, univ.dipl.inž.gr.
Gsm: 041/504 449
stolfa@dia-ing.si

Št. os. izkaznice: 1212960500319.
izkaznica velja do 25.09.2012.

Boštjan UKMAR, univ.dipl.inž.arh.
Gsm: 031/376 346
ukmar@dia-ing.si

Reference >

REFERENCE

Projektiranje:

• Gradnja poslovnega objekta, diagnostično-rehabilitacijskega centra v naselju Arčoni,
   TAP d.o.o. in Trojer Viktor, Renče (tudi nadzor).

• Prizidava in nadzidava upravne stavbe v RTP Gorica, ELEKTRO SLOVENIJA d.o.o. (2000) (tudi nadzor).

• Poslovno skladiščni kompleks TERA d.o.o., Tolmin, Volče (2001) (tudi nadzor).

• R.O.L.U. Zalošče d.o.o., železokrivnica s prodajalno betonerskega materiala in pripomočkov (2002).

• Gasilski dom Čepovan.

• Proizvodni prostori MEBLO VATA Miren v Opatjem Selu.

• Poslovni objekt URMET VEZAVE d.o.o. v industrijski coni Solkan.

• Kovaški muzej v Lokovcu, KS Lokovec.

• Polident Volčja Draga-Ureditev skladišča in proizvedonih prostorov.

• Betonarna v kamnolomu v Solkanu-Salonit Anhovo.


Strokovni nadzor:

• Upravna stavba v Kromberku - nadvišanje ELEKTRO SLOVENIJA, d.o.o.

• Komandna stavba v RTP 110/20 kV v Kromberku ELEKTRO SLOVENIJA, d.o.o.

• Proizvodni prostori v Tolminu za EMVETRON d.o.o.

• Kogeneracija MARTEX d.o.o. Volčja Draga.

• Kogeneracija KENOG Nova Gorica (2006).

• Prizidek k igralnici AURORA v Kobaridu (2006).

• Gradnja kanalizacije v Opekarniški ulici v Vrtojbi (657.000 EUR+DDV) VODOVODI IN KANALIZACIJA Nova Gorica d.d. (2007).

• Mešalnica za proizvodnjo mortadele, MIP d.d. Nova Gorica (2007).

• Hotel ŠANPIER v Šempetru pri Gorici (2009).